Wtorek
22 maj 2018


Imieniny:

Emila, Neleny, Romy
Wtorek

20°
Środa

23°
Czwartek

20°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Wybory do Rady Nadzorczej SML-W w Grajewie
2017-05-31 20:36:34

Odchodząca Rada Nadzorcza wybrała nowego Prezesa, który pełni swoją funkcję od 01-03-2017r. W związku z tym przed członkami Spółdzielni stoi ważne zadanie, pójść na Walne Zgromadzenie i dokonać wyboru 12 osób , które mają nas reprezentować w przyszłej Radzie Nadzorczej.Każda część Walnego Zgromadzenia będzie jak zwykle wybierała osoby ze wszystkich osiedli. Jak są wybory do Rady Miasta to każda część okręgu wyborczego oddaje głos tylko na osobę ze swego okręgu wyborczego. Jest kampania wyborcza i kandydaci mogą ją prowadzić w swoim okręgu wyborczym. W spółdzielni mieszkaniowej w tym zakresie panuje chaos prawny. Członkowie spółdzielni nie znają członków spółdzielni, którzy kandydują do Rady Nadzorczej. Czy tak ma wyglądać demokracja w spółdzielni? To jest antydemokracja.

Jak domyślam się będą dwie grupy kandydatów. Z rekomendacji Grajewskiego Stowarzyszenia Mieszkańców SML-W będą kandydowały osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie i zobowiązały się do reprezentowania mieszkańców spółdzielni. Jeśli zostaną wybrani i nie dotrzymają zobowiązania to sprawa ta zostanie upubliczniona. Podobno będą jeszcze inne osoby, które prawdopodobnie będą reprezentowały władze spółdzielni, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Dotychczasowe Rady Nadzorcze nie reprezentowały nas mieszkańców i nie maiły z nami kontaktu. Prowadzony był dyżur członków rady raz w miesiącu w biurze spółdzielni , ale czy tak powinien wyglądać kontakt. Ja uważam że skoro prawnym obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest reprezentowanie członków spółdzielni to on powinien inicjować kontakty z mieszkańcami bloków na osiedlu z którego kandyduje. Członkowie nie byli informowani o terminach zebrań Rady Nadzorczej, ani o sprawach procedowanych na tych zebraniach. Obrady Rady Miasta są podawane do wiadomości i mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w nich i mogą oglądać w intrenecie zapis obrad, jeśli są zainteresowani obradami, a nie mieli możliwości uczestniczenia.

Ponieważ nie ma możliwości prowadzenia kampanii wyborczej startujących w wyborach do Rady Nadzorczej , Walne Zgromadzenie powinno dać możliwość wypowiedzi kandydatom, niech powiedzą coś o sobie i przedstawią swój program. Uważam, że członkowie powinni mieć możliwość zadawania pytań kandydatom, powinien być dany czas na wypowiedź dla wszystkich kandydatów, a nie tylko tych reprezentujących władze spółdzielni. Nie możemy wybierać w ciemno, przecież los naszej spółdzielni leży w naszych rękach.

Jak działała ustępująca Rada Nadzorcza to zdążyłam się zapoznać przeglądając protokoły z zebrań. Wszystkie uchwały podejmowane były jednogłośnie, nie było żadnego słowa, ani głosu sprzeciwu. Przekonałam się nawet sama, gdy zostałam zastraszona, że jeśli nie zaprzestanę pisania artykułów o spółdzielniach mieszkaniowych to zostanę usunięta z członkostwa za szkalowanie dobrego imienia spółdzielni. Stąd moje roczne milczenie. Przecież zgodnie z prawem jak mówi art. 3 prawa spółdzielczego majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Właścicielami spółdzielni są więc jej członkowie, a zarząd jest zarządcą, a nie jej jedynym właścicielem. Jeśli członek zarządu jest również członkiem spółdzielni to jest jej współwłaścicielem na równi z innymi członkami. Zarząd musi liczyć się z tym, że jako zarządca podlega kontroli i nadzorowi rady nadzorczej i członków spółdzielni. Mieszkańcy mają prawo pokazywać nieprawidłowości w zarządzaniu. Rada Nadzorcza też musi liczyć się z tym, że działalność będzie oceniana i pokazywane będą występujące nieprawidłowości. Stowarzyszenie powstało w celu zintegrowania mieszkańców, uświadomienia ich czym są spółdzielnie mieszkaniowe i jak powinny być zarządzane. Każdy zarządca, nawet Rząd Polski, musi liczyć się z tym, że jego praca będzie oceniana i uwidaczniane będą występujące nieprawidłowości. Pisanie o nieprawidłowościach i łamaniu prawa, nie jest szkalowaniem spółdzielni, ale pokazywaniem błędów, bo spółdzielnię stanowimy my jej członkowie. Ważną sprawą jest transparentność pracy Zarządu i prowadzenie nadzoru przez Radę Nadzorczą nad działalnością Zarządu.. Tak być powinno, ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. To z naszych pieniędzy finansowane jest zarządzenie spółdzielnią. Na fundusz remontowy mieszkańcy wpłacili w 2017 roku 1.317.969,00 zł. To jest ogromna kwota. Każdy może wyliczyć ile mieszkańcy jego bloku wpłacają rocznie na fundusz remontowy. Wystarczy wziąć metraż mieszkań w budynku, pomnożyć przez 0,70 i przez 12 miesięcy i otrzymacie roczne opłaty. Jak są wydawane nasze pieniądze?
Problem spółdzielni mieszkaniowych stał się problemem ogólnopolskim. Majątek polskich spółdzielni mieszkaniowych jest ogromny, porównywalny wielkością do budżetu państwa. Wiele dzieje się w sprawach spółdzielni, ale media milczą w tej sprawie. Na media nałożone jest TABU, nawet TVP oprócz Studio Polska stara się unikać tego tematu.

Nasza spółdzielnia ma nowego prezesa. Życzę mu z całego serca by był dobrym zarządcą, by działał dla dobra mieszkańców i zgodnie z prawem, a jakim będzie zarządcą niebawem czas pokaże.

Apeluję do członków zastanówcie się czy osoby, które będziecie popierać w wyborach do Rady Nadzorczej będą reprezentować nas mieszkańców, czy będą wykonywali swoją pracę w imieniu mieszkańców i z poszanowaniem prawa. W przyszłym roku na Walnym Zgromadzeniu powinni zdać relacje jak pracowali w radzie i co zrobili dla nas mieszkańców.

Do obrad Walnego Zgromadzenia pozostał tylko tydzień, a nie podano kandydatów, którzy mają kandydować do Rady Nadzorczej. To jest przykład nieszanowania demokracji w naszej spółdzielni. Czyli znowu będzie głosowanie w ciemno. Gdzie jest kampania wyborcza???
Zachęcam wszystkich członków do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie odbywa się tylko raz w roku. Idźmy więc tłumnie by pokazać, że to my jesteśmy spółdzielnią, to my ją tworzymy i mamy prawo oceniać pracę Zarządu i Rady Nadzorczej, która powinna nadzorować prace zarządców w naszym imieniu.Do zobaczenia na Walnym Zgromadzeniu

06, 07, 08 i 09 czerwca 2017 roku


Barbara Muszyńska
Grajewskie Stowarzyszenie Mieszkańców SML-W
Ares e-mail: naszaspoldzielnia@op.pl
Nr tel. 725 598 091

Podaję podstawę prawną działania rady nadzorczej z ustawy prawo spółdzielcze
Art. 46. § 1. Do zakresu działania rady należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.
§ 2. Statut może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim wypadku statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej.
§ 3. Statut może przewidywać wybór przez radę jej prezydium z zadaniem organizowania pracy rady.
§ 4. W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011