Sobota
18 listopad 2017


Imieniny:

Klaudyny, Romana, Tomasza
Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-11-17
4
8
17
33
45
48
5
13
20
37
43
47
Multi2
17-11-17
3
4
7
15
16
18
35
39
41
42
43
44
48
52
57
62
65
69
73
75
Plus: 15
Multi2
17-11-17
2
11
15
20
25
27
30
43
46
51
52
57
64
65
70
71
72
73
75
79
Plus: 15
Mini
16-11-17
11
17
19
37
39
XLI Sesja Rady Miasta Grajewo.
2017-10-19 11:24:47

Uprzejmie informuję, że dnia 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
5. Raport o stanie realizacji zadań przez placówki oświatowe w roku 2016/2017.
6. Informacja z realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo oraz nadania jej Statutu;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych klas i dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2017 roku”;
e) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej miasta Grajewo na lata 2017 – 2021”;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2026;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.
8. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011