Wtorek
16 październik 2018


Imieniny:

Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wtorek

17°
Środa

18°
Czwartek

17°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
XLI Sesja Rady Miasta Grajewo.
2017-10-19 11:24:47

Uprzejmie informuję, że dnia 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
5. Raport o stanie realizacji zadań przez placówki oświatowe w roku 2016/2017.
6. Informacja z realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo oraz nadania jej Statutu;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych klas i dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2017 roku”;
e) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej miasta Grajewo na lata 2017 – 2021”;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2026;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.
8. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011