Piątek
14 grudzień 2018


Imieniny:

Alfreda, Izydora, Zoriny
Piątek

-2°
Sobota

-3°
Niedziela

-2°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
II Memoriał Siatkarski w Szczuczynie
2018-03-01 20:16:34

Burmistrz Miasta Szczuczyn, Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie i Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie serdecznie zapraszają na II Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego, który odbędzie się 18 marca 2018r. o godzinie 10:00 w hali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie (ul. Nadstawna).Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny na adres Biblioteka Centrum Kultury Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11 e-mail mdkszczuczyn@poczta.onet.pl do 15.03.2018 r.
Regulamin dostępny w siedzibie BCK w Szczuczynie jak i na stronie internetowej BCK w Szczuczynie a także lokalnych portalach internetowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać -Janusz Marcinkiewicz tel. 606 651 243

Andrzej Kosmowski
BCK SZCZUCZYN

REGULAMIN
II Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn
I. Cel turnieju
1. Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym
2. Podnoszenie sprawności fizycznej
3. Integracja społeczna
4. Rywalizacja w duchu fair play.
II. Patronat
1. Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn
III. Organizator
1. Urząd Miejski w Szczuczynie BCK Miejski Dom Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 11, 19-230 Szczuczyn
IV. Miejsce i termin
1. Hala sportowa Publicznego Gimnazjum przy ul. Nadstawnej w Szczuczynie w dniu 18 marca 2018 r. godz. 10:00 (niedziela)
V. Uczestnicy
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny na adres Biblioteka Centrum Kultury Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11 e-mail mdkszczuczyn@poczta.onet.pl do 15.03.2018 r.
2. W turnieju może brać udział dowolna liczba drużyn.
3. W turnieju mogą brać udział zespoły męskie i żeńskie złożone maksymalnie z 10 osób.
4. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
5. W turnieju mogą brać udział drużyny w których zawodnicy urodzenie są w 1987 r i starsi.
6. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
7. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny.
8. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZPS.
VI. Program turnieju:
-9:00 - 9:30 Otwarcie szatni
- 9:40 odprawa kapitanów
- 9.50 otwarcie turnieju
-10,00 - 16:00 mecze turniejowe
- 16:00 - 16:20 wręczenie nagród i zakończenie turnieju
- Program może ulec zmianie
VII. Rozgrywki
1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS
2. Mecze sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora
3. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.
4. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
5. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-break do 15 pkt.
6. Mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-break do 15 pkt.
7. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt.
8. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.
9. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty, małe punkty, pojedynek bezpośredni.
10. Przy małej ilości zgłoszonych drużyn turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym (mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów- set do 25pkt,tie-break do 15 pkt).
VIII. Ustalenia organizacyjne
1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów.
2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.
5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek roszczeń.
7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone.
8. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych.
IX. Nagrody
1.Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują puchary i dyplomy.
2. Najlepszy zawodnik turnieju zostanie nagrodzony statuetką.
X. Obowiązki drużyn i zawodników
1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu;
2. Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów z numerami i obuwie sportowe;
3. Drużyna musi posiadać kapitana lub trenera.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów;
5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play";
6. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego;
7. Zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących min. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.
XI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.
2. Organizator zapewnia posiłek wszystkim zawodników uczestniczących w turnieju.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać -Janusz Marcinkiewicz tel. 606 651 243Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011