Piątek
14 grudzień 2018


Imieniny:

Alfreda, Izydora, Zoriny
Piątek

-2°
Sobota

-3°
Niedziela

-2°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Chcesz mieć kolektory - złóż wniosek
2018-03-13 21:33:18

NABÓR CHĘTNYCH NA KOLEKTORY SŁONECZNE
DOFINANSOWANIE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH


Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że mieszkańcy miasta zainteresowani montażem zestawu solarnego na swoim budynku mieszkalnym nadal mają możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W 2018 roku Miasto Grajewo będzie realizowało projekt pn.: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1., który obejmuje zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców miasta.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do złożenia wypełnionych deklaracji udziału w projekcie w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo (pokój nr 21) przy ul. Strażackiej 6A. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Druk deklaracji można pobrać w Referacie Pozyskiwania Środków (pokój nr 10) lub ze strony internetowej. Deklaracja musi być podpisana przez właściciela nieruchomości. W przypadku, gdy właścicieli jednej nieruchomości jest kilku, wówczas deklarację muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo.

Mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 35% całkowitej wartości netto oraz 8% stawkę podatku VAT od wartości indywidualnego zestawu solarnego.

Planowane jest zakup i montaż zestawów solarnych przeznaczonych:
a) od 1 do 4 użytkowników (2 panele, zbiornik biwalentny 200 l) – szacowany koszt wyniesie
do 10 000,00 zł,
b) powyżej 4 użytkowników (3 panele, zbiornik biwalentny 300 l) – szacowany koszt wyniesie
do 12 000,00 zł.
Ostateczna wartość zestawu solarnego zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

WAŻNE! W budynku mieszkalnym, w którym jest planowany montaż zestawu solarnego nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Instalacje solarne nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej - przeznaczone mogą być wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo, tel. (86) 273 0 827, (86) 273 0 828.

Wniosek do pobrania


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011