Niedziela
24 marzec 2019


Imieniny:

Gabrieli, Marka, Seweryna
Niedziela

-2°
Poniedziałek

-1°
Wtorek

-2°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kwalifikacja wojskowa
2018-04-04 21:44:35

W dniu 5 kwietnia 2018r. w klubie „Hades” przy ul. Legionistów 9 w Grajewie rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa osób z terenu Powiatu Grajewskiego. Powiatowa Komisja Lekarska w Grajewie powołana przez Wojewodę Podlaskiego, będzie orzekać
o zdolności do czynnej służby wojskowej osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji w 2018 r., tj:


mężczyzn urodzonych w 1999r.,
mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, figurujących w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
kobiet- absolwentek szkół medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.
Kwalifikacja będzie przeprowadzona wg poniższego harmonogramu:
Miasto Grajewo - 05.04 - 12.04.2018 r.,
Mig. Rajgród - 13 i 16.04. 2018 r.,
Mig. Szczuczyn – 17 i 18.04.2018 r.,
Gm. Grajewo - 19.04.2018 r.,
Gm. Radziłów - 20.04.2018 r.,
Gm. Wąsosz - 23.04.2018 r.,
Kobiety -24.04.2018 r.
Komisja pracować będzie w dni robocze w godz.10.00-15.00, natomiast osoby wezwane do kwalifikacji powinny zgłosić się wcześniej tzn. w godzinach określonych w wezwaniach imiennych (9.00-10.00) w celu założenia ewidencji wojskowej. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny posiadać i przedstawić:
- dowód tożsamości,
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych.
Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji w określonym dniu powinny stawić się w innym terminie, w dniach pracy Komisji. Wobec osób, którzy nie stawili się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone doprowadzenie przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W w/w dniach trwania kwalifikacji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży będzie informować zainteresowane osoby o możliwości służby w Wojsku Polskim, w tym nowotworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej.

Antoni Milewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Grajewie


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011