Poniedziałek
21 styczeń 2019


Imieniny:

Agnieszki, Jarosława, Nory
Poniedziałek

-2° -6°
Wtorek

-3° -9°
Środa

-2° -6°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
L sesja Rady Powiatu Grajewskiego
2018-05-16 18:01:26

Uprzejmie zapraszam na L sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 22. maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,
c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
d) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.
9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław KossakowskiStrona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011