Niedziela
17 luty 2019


Imieniny:

Donata, Gizeli, Łukasza
Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Podpisanie umowy na przebudowę dróg gminnych
2018-05-30 19:40:26

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż w dniu 23 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy, została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin – Łękowo oraz remont drogi gminnej w m. Szymany poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni” z wykonawcą - BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.


W/w inwestycja obejmie szereg prac związanych z przebudową dróg gminnych m.in.:

mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna po zagęszczeniu (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy jako warstwa konstrukcyjna nawierzchni do wymaganych spadków poprzecznych, (Wojewodzin – Łękowo),
potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym, (Wojewodzin – Łękowo),
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, (Szymany),
remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów,
skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową (Szymany),
podwójne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym, (Szymany).

Całkowity koszt inwestycji to kwota: 306 342,15 zł ( słownie: trzysta sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 15/100. Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 31.08.2018 r.


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011