Niedziela
17 luty 2019


Imieniny:

Donata, Gizeli, Łukasza
Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
I etap przebudowy drogi w Biebrzy ukończony
2018-06-03 21:07:01

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”
mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski informuje, iż zakończył realizację I etapu operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”, polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej. W ramach realizacji I etapu operacji Powiat Grajewski zlecił:
1) wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej z przeprowadzonych badań,
2) opracowanie mapy do celów projektowych wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego,
3) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działek w ilości 11 szt., w obrębie miejscowości Pieńczykówek, Gmina Rajgród, wraz z wniesieniem do zasobu geodezyjnego i uwierzytelnieniem map podziałów oraz zakupił niezbędne kopie mapy ewidencyjnej, wykazy podmiotów oraz wykazy działek ewidencyjnych przyległych do drogi powiatowej nr 1795B położonych na terenie Gminy Rajgród.
Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz stosownych opinii, dokumentację techniczną opracował Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.
W dniu 27 kwietnia 2018 r. Powiat Grajewski uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która jako niezaskarżona w terminie 14 dni od daty doręczenia stała się ostateczna dnia 28 maja 2018 r.
30 maja 2018 r. Powiat Grajewski ogłosił przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011