Niedziela
17 luty 2019


Imieniny:

Donata, Gizeli, Łukasza
Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego
2018-06-05 20:15:56

Masz pomysł jak zmieniać Grajewo? Składanie przez mieszkańców Miasta Grajewo formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego od 11 do 24 czerwca 2018 r.


W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 wydziela się 2 grupy środków:

1) I grupa w wysokości do 100 000,00 zł, które przeznacza się na realizację pierwszego zadania inwestycyjnego.

2) II grupa w wysokości do 50 000,00 zł, które przeznacza się na realizację drugiego zadania inwestycyjnego.

PAMIĘTAJ!

Zadanie zgłoszone w ramach inicjatywy obywatelskiej powinno przyczyniać się do rozwoju i poprawy warunków życia oraz funkcjonowania mieszkańców Grajewa.

Zadaniem inwestycyjnym jest: budowa nowej lub rozbudowa, modernizacja już istniejącej części ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.

Teren proponowany na lokalizację zadania musi stanowić wyłącznie własność miasta Grajewo i nie może być obciążony na rzecz osób trzecich.

Zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego powinny być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli teren na którym ma być zrealizowane zadanie jest nim objęty.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:

1) nie będą służyć wszystkim mieszkańcom miasta i nie będą ogólnodostępne;

2) po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta;

3) zakładają realizację w 2019 roku jedynie części zadania, np: sporządzenie wyłącznie koncepcji bądź planu

przedsięwzięcia lub jedynie wykonanie przedsięwzięcia,bez zaprojektowania środków na dokumentację;

4) są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami rozwoju miasta;

5) po realizacji zadania generowałyby koszty eksploatacji wyższe niż 5 % kosztów jego realizacji w skali roku.

Propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy na formularzu wraz z dołączoną listą poparcia zawierającą podpisy co najmniej 20 mieszkańców miasta.

Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony na stronie internetowej miasta Grajewo www.grajewo.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta.


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011