Niedziela
26 maj 2019


Imieniny:

Eweliny, Jana, Pawła
Niedziela

16° 11°
Poniedziałek

23° 11°
Wtorek

16° 11°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Oświadczenie Dyrektora MOPS
2018-10-06 20:18:06

Szanowni Państwo!


Jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie nie mogę pozostać w bezczynności po opublikowaniu w dniu 4 października 2018 r. na portalu www.czasgrajewa.pl artykułu autorstwa Katarzyny Kierznowskiej pod tytułem „Taka sobie (nie) ludzka historia…”, zawierającego nieprawdziwe i nieścisłe informacje. Zgodnie z prawdą sprawy przedstawiają się następująco:

1. W dniu 29 czerwca 2018 r. po wyroku Sądu Okręgowego w Łomży przywracającego Panią Katarzynę Kierznowską do pracy w MOPS-ie powstała sytuacja absurdalna, paraliżująca pracę Ośrodka. W skutek tego w dziale księgowości były zatrudnione dwie główne księgowe, co było niezgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych i groziło złamaniem dyscypliny finansów publicznych.

2. Dyrektor MOPS zgodnie z art. 53 ustawy o finansach publicznych odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostki budżetowej i winien zapewnić kontrolę nad efektywnym wydatkowaniem środków publicznych. Zatrudnianie dwóch głównych księgowych w sytuacji, kiedy zakres zadań MOPS wymaga tylko jednej osoby groził mi odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Mogłabym być ukarana między innymi zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Byłam świadoma, iż powstała sytuacja nie może trwać długo.

3. Sytuacja, w której znalazłam się jako pracodawca, była już rozstrzygana między innymi
w wyrokach Sądu Rejonowego w Gdyni IV Wydział Pracy z dnia 7 grudnia 2017 r. sygn. akt IV P 346/17 oraz w wyrokach Sądu Najwyższego: I PKN 442/97 oraz I PK 41/13.

4. Musiałam więc podjąć decyzję i rozwiązać problem. Przez kilka dni prowadziłam rozmowy z pracownikami działu księgowości, szukałam rozwiązania, analizowałam sytuację osobistą i zawodową poszczególnych pracowników. Okazało się, że na tej podstawie nie mogę podjąć optymalnej decyzji. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy rozwiązując umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca powinien wskazać pracownikowi przyczynę wypowiedzenia. Ja natomiast nie miałam żadnych zastrzeżeń do pracy żadnego pracownika działu księgowości. Po długim namyśle postanowiłam, że wszystkich pracowników, których dotyczy sprawa poddam ocenie w postaci egzaminu kompetencji zawodowych. Kierując się obiektywizmem chciałam, aby każdy z nich miał równe szanse.

5. Ewidentnym kłamstwem Pani Katarzyny Kierznowskiej jest, że to Zastępca Burmistrza polecił mi przeprowadzenie egzaminu kompetencji. To ja jako Dyrektor MOPS podjęłam taką decyzję najbardziej jak mi się wydaje rozsądną. Natomiast do Burmistrza wnioskowałam o powołanie stosownej komisji, mogącej przeprowadzić taki egzamin. Naturalne, że w skład Komisji musiały wchodzić osoby niezwiązane z MOPS. Szkoda, że na potrzeby swojej kampanii wyborczej Pani Katarzyna Kierznowska przeinacza fakty i tworzy własną fantazyjną wersję wydarzeń.

6. Kolejnym kłamstwem Pani Katarzyny Kierznowskiej jest wskazywanie braku podstaw prawnych do przeprowadzenia egzaminu kompetencji. Otóż art. 94 pkt 9 Kodeksu Pracy pozwala pracodawcy dokonać oceny pracowników przy zastosowaniu obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny ich pracy. Wynika to z podporządkowania pracownika – pracodawcy, obowiązku organizacji pracy przez zatrudniającego i kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań.

7. Tematyka egzaminu winna być znana jego uczestnikom chociażby ze względu na codziennie wykonywane obowiązki określone zakresami czynności. Ustaliłam, że pracownik, który uzyska największą ilość punktów zostanie głównym księgowym, kolejny będzie starszym księgowym, zaś pracownikowi z najniższą liczbą punktów zostanie wypowiedziana umowa o pracę. Starszy księgowy w wyniku egzaminu uzyskał 86% punktów, główna księgowa otrzymała 77% punktów, zaś Pani Katarzyna Kierznowska 50% punktów. O rezultatach egzaminu Pani Katarzyna Kierznowska zapomniała już napisać np. o tym, że nie udzieliła odpowiedzi na elementarne pytania z zakresu znajomości ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

8. Pani Katarzyna Kierznowska kłamie także twierdząc, że wynagrodzenie księgowych MOPS jest niezgodne z planem wydatków budżetowych. Plan finansowy jednostki, po wyroku sądu i rezultatach egzaminu, został skorygowany zgodnie z przepisami i gwarantuje on wypłatę wynagrodzenia dla Pani Katarzyny Kierznowskiej przez trzymiesięczny okres wypowiedzenia, zgodnie z Kodeksem Pracy. Pani Kierznowska jako była główna księgowa z wieloletnim stażem pracy powinna wiedzieć, że przesunięcia w planie finansowym są normą, i zgodnie z prawem wymagają akceptacji Burmistrza i Radę Miasta. W mojej ocenie Pani Katarzyna Kierznowska swoimi wypowiedziami na portalach społecznościowych daje świadectwo swojej niekompetencji i świadomie wprowadza internautów w błąd.

9. Pani Katarzyna Kierznowska kłamie, twierdząc, że MOPS w Grajewie nie przestrzega przepisów ustawy o finansach publicznych nakazujących oszczędne wydatkowanie środków publicznych. Pani Katarzyna Kierznowska, jako była główna księgowa, powinna wiedzieć, że wydatkowanie środków publicznych podlega rygorom ustawowym, jest ściśle kontrolowane na każdym etapie ich rozdysponowania przez Burmistrza, Radę Miasta, RIO, a nawet NIK, i nie ma w tym zakresie uznaniowości. Zapewne jest to działanie zamierzone, mające na celu dyskredytację dobrego imienia MOPS. Internauci z pewnością to właściwie ocenią.

10. Pani Katarzyna Kierznowska pisząc o „wyreżyserowanym przedstawieniu” nie zdaje sobie sprawy, albo tylko udaje, ale sama reżyseruje swoje własne przedstawienie.

11. Chciałabym też oświadczyć, iż jako Dyrektor MOPS nie miałam i nie mam wpływu na terminy rozpraw sądowych. Te pretensje Pani Katarzyny Kierznowskiej nie są kierowane pod właściwym adresem, co niezbyt dobrze świadczy o jej świadomości prawnej. Artykuł zamieszczony przez Panią Katarzynę Kierznowską ewidentnie świadczy o prowadzeniu przez nią brudnej kampanii wyborczej. Z przykrością go przyjęłam, z uwagi na fakt, że wraz z pracownikami staram się budować dobry wizerunek grajewskiego MOPS-u. Wizerunek, który jest tak bardzo ważny w pomocy społecznej. Pani Katarzyna Kierznowska realizując swoje prywatne cele, niszczy dorobek Ośrodka oraz ofiarną pracę swoich kolegów
i koleżanek. Proszę Państwa o zdrowy rozsądek przy zbliżających się wyborach.
Jeśli będziecie Państwo mieli pytania, to zachęcam do kontaktu osobistego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie.

Z wyrazami szacunku

Barbara Pieńkowska
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011