Niedziela
26 maj 2019


Imieniny:

Eweliny, Jana, Pawła
Niedziela

16° 11°
Poniedziałek

23° 11°
Wtorek

16° 11°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Co zrobili, z czego są zadowoleni radni
2018-10-09 22:00:09

VII kadencja Rady Miasta Grajewa 2014-2018 przechodzi do historii. Jak minęła ta kadencja i jakie są jej korzyści dla mieszkańców. Postanowiliśmy zapytać radnych, co udało im się zrobić z czego są zadowoleni? Niestety mimo kilku prób nie wszyscy radni nam odpowiedzieli.


Edward Boć

Na rzecz naszego miasta Grajewo pracowałem solidnie. Jestem przewodniczącym komisji mieszkaniowe , zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Komisji Przetargowej . Przez 4 lata nie opuściłem żadnej Sesji i komisji. Popierałem wszystkie inwestycje, to miedzy innymi nowe ulice, remonty ulic, chodniki, parkingi jak również place zabaw, termomodernizacje bloku na ulicy Kopernika 8-10. Moim znamiennym projektem, który zrobiłem jest budowa chodników na osiedlu Huta. Powstały plany, rozpoczęta została budowa . Pracę trwają etapowo a w następnej kadencji chciałbym dopilnować ukończenia budowy, aby nie zmarnować tych planów .

Chiliński Ryszard

Z mojej perspektywy jako radnego R.M uważam kadencję za udaną. Podejmowane inicjatywy w sprawie budowy windy w GCK znalazły uznanie w oczach radnych, oraz Burmistrza jako organu wykonawczego – Inicjatywa zrealizowana oddana do użytku jako jeden z 7-miu radnych poparłem wniosek budowy hali sportowej przy szkole podstawowej Nr.4 W wyniku podjętych prac wniosek został zrealizowany w zakresie wykonania kompletnego projektu hali sportowej. Wydział pozyskiwania środków podjął próbę realizacji wniosku o dofinansowanie budowy ze środków pomocowych pozabudżetowych. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaną kontynuowane dalsze prace finalizujące budowę hali sportowej. W celu poprawy bezpieczeństwa zgłosiłem wniosek o zamontowanie lustra w skrzyżowaniu ulic: Krasickiego i ulicy wewnętrznej dojazdowej do bloków 14,16 na osiedlu Południe. Zadanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez wydział p. Naczelnika Wojsławowicza, zaakceptowane przez burmistrza i zrealizowane.

W zakresie segregacji śmieci podjąłem inicjatywę mającą na celu edukację mieszkańców wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez spółdzielnię „Zgoda”. Przy pomocy pracowników spółdzielni zostały rozpropagowane materiały w postaci materiałów mających na celu przybliżyć mieszkańcom sposoby segregacji śmieci jak i korzyści z tego płynących w wyniku tej akcji poprawił się w znaczący sposób porządek w obrębie śmietników należących do wspólnot
mieszkaniowych. W skali miasta głosowałem za rewitalizacja centrum miasta w realizacji rewitalizacją parku „Solidarności”. W realizacji głosowałem też za budową ulic wraz z infrastrukturą w obrębie miasta wszędzie tam gdzie pozwalały na to gotowe projekty oraz zgoda R.M na zabezpieczenie środków finansowych m.innymi realizowana ostatnio inwestycja budowy ulic Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego i wiele innych w całym mieście.

Popieram też inicjatywę rozwoju budownictwa mieszkaniowego w wyniku czego między innymi obniża się koszty wody i ścieków. Pragnę zaznaczyć, że przez czas trwania Kadencji 2014 – 2018 w wyniku konsensusu między ZWIK, Burmistrzem a R.M takich podwyżek nie było.

Oczywiście w trakcie trwania 4 letniej kadencji z różnych powodów nie udało się zrealizować w pełni wszystkich podjętych inicjatyw. Jeżeli mieszkańcy pozwolą mi w dalszym ciągu sprawować funkcję radnego R.M zamierzam do końca zrealizować budowę hali sportowej, remont nawierzchni ul. Krasickiego, poprawy bezpieczeństwa w ciągach pieszo-jezdnych wszędzie tam gdzie mieszkańcy będą o to apelowali oraz zrealizować budowę łącznika pomiędzy ulica szpitalną i Koszarową na Oś Południe.

Radny jako propagator potrzeb mieszkańców powinien być łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, R.M i burmistrzem. To mieszkańcy są pracodawcami radnego wybranego przez nich, zatem godnie powinien ich reprezentować.

Dembiński Wiesław

Remont ul Popiełuszki od ul Piłsudskiego do Strażackiej, całkowita wymiana kanalizacji burzowej, wymiana chodników, nawierzchni, powiększenie parkingu od PKP. Zagospodarowanie parku ul. Nowickiego- Mickiewicza: wymiana chodników, ławek, nowe nasadzenia krzewów. Budowa drogi i parkingu na os Centrum przy bloku nr 3 i 5. Współrealizacja windy dla niepełnosprawnych przy GCK. Reprezentowanie rady miasta na wszelkich uroczystościach.

Grabowska Wioleta

Cieszę się z powstałego na mój wniosek placu zabaw przy Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej oraz oświetlenia przy ulicy Geodetów. Popierałam budowę i remont chodników oraz dróg lokalnych na terenie całego miasta. Jestem zadowolona z progów zwalniających zlokalizowanych przy bloku nr 32 oraz 33 Osiedle Centrum, z refreshingu grajewskich parków, a także budowy bloku komunalnego.


Jagielska Henryka

Radna Rady Miasta od 12.2017r. /wybory uzupełniające/
Złożyłam dwa wnioski o wprowadzenie do budżetu Miasta na 2019 r.
1. Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej na Os. Południe/łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej. 2. Budowa garaży, dróg wewnętrznych i parkingów na Os. Południe przy blokach 67,66,65,63/Alternatywy/

Mścichowski Andrzej

Odpowiedzialnie wsłuchiwałem się w głosy mieszkańców okręgu. Zaowocowało to budową oświetlenie na ul. Polnej, placu zabaw na skrzyżowaniu ul. ks. Pęzy z ul. Książęcą. Interweniowałem ustnie w wielu sprawach dotyczących nie tylko okręgu, z którego zostałem wybrany.

Niewiarowski Andrzej

Co udało się zrobić w obecnej kadencji:
-Budowa ul. Robotniczej w tym projekt nawierzchnia, kanalizacja, kanalizacja deszczowa ,
- Oświetlenie chodników, wjazdy oraz wydzielona ścieżka rowerowa,
-Budowa ul. Sportowej od ul. Dąbrowskiego do ul. Piłsudskiego wraz z chodnikami, kanalizacją
deszczową oraz zielenią
-Budowa ul. Dąbrowskiego od ul. Sportowej do ul. Bema wraz z chodnikami oraz kanalizacją,
-Budowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Sportowej do ul. Bema wraz z chodnikami,
-Dokumentacja projektowa na chodniki (całe osiedle Szkolna),
-Budowa chodnika na ul. Bema od ul. Dąbrowskiego po jednej stronie od ul. Szkolnej do ul. Bema,
-Budowa chodnika na ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki,
-Budowa chodnika przy ul. Szkolnej od ul. Pułaskiego do bramy centralnej,
-Budowa chodnika przy cmentarzu od ul. Szkolnej do bramy bocznej ul. Pułaskiego,
-Projekt oraz wykonanie oświetlenia na ul. Geodetów,
-Doprowadzenie kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów,
-Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ul. Sportowa 6A,
-Budowa chodnika w ul. Przemysłowej od przejazdu do ul. Elewatorskiej. Inwestycja wykonana przez powiat w ramach dobrej współpracy na wniosek radnego,
-Wnioskowałem o budowę ul.Partyzantów wraz z kanalizacją i chodnikami od ul. Sportowej do Kościoła J.P II,
-Budowa drogi pożarowej w Szkole Podstawowej nr 1,
-Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego obok cmentarza,
Łączna kwota wydana na powyższe inwestycje to 5.515mln zł

Czego nie udało się zrobić
-Budowa nawierzchni i chodników na ul. Geodetów
-Budowa oświetlenia na ul. Elewatorskiej
-Budowa placu zabaw przy stadionie
-Budowa (modernizacja) istniejącego parkingu przy cmentarzu ul. Szkolna


Anna Opara

Zagospodarowanie częściowo terenu graniczącego z kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej. Zainstalowanie oświetlenia terenu, plac zabaw dla dzieci oraz siłownię dla dorosłych na świeżym powietrzu. Ukwiecenie terenu, wymiana ławek. Wsłuchiwałam się w głosy mieszkańcowi pomagałam rozwiązywać ich problemy. Skutecznej interwencji w sprawie ekranu akustyczny od myjni. Próg zwalniający na os. Centrum. Wnioskowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o remont i modernizację ul Ełckiej.

Paszkowski Tomasz

Jestem zadowolony, że udało się wybudować parking na os 1000- lecia, co z tym idzie rozwiązać wieloletnie problemy mieszkańców. Została także wybudowana droga w ulicy Górnej.


Podlaski Kazimierz

Nie była to zła kadencja pod względem zrealizowanych inwestycji w całym mieście, bo tak to trzeba rozpatrywać. Wykonano inwestycje, które nie zaowocują pewnie żadnym większym poparciem ze strony mieszkańców, bo tam nikt nie mieszka. Mam na myśli ul. Robotniczą ale było bardzo istotne dla transportu do przemysłowej dzielnicy Grajewa. Prawie w każdym zakątku miasta wykonano jakieś działania inwestycyjne. Stało się to też dlatego, że zwiększone dochody miasta ze sprzedaży gruntów miejskich w przetargach osiągały znaczne kwoty.

W moim najbliższym otoczeniu, dotychczas 9 okręgu wyborczym mogę wyraźnie zaznaczyć, że udało się zrealizować budowę długo oczekiwanej nawierzchni w ul. Rolnej i ul. Partyzantów. Do budowy ul. Partyzantów w znacznym stopniu pomogło wspólne działanie z mieszkańcami poprzez zbieranie podpisów pod wnioskiem do budżetu miasta. Wykonano również instalację wodną w ul. Milej i Konwaliowej. Nie znalazła zrozumienia u władz miasta wnioskowana przeze mnie inwestycja kanalizacji i nawierzchni w ul. Lawendowej i Milej. Ale będzie to wyzwanie na kolejną kadencję jak mieszkańcy zadecydują przy urnach o moim wyborze do rady miasta.

Daniel Purwin

Starałem się być aktywny w miarę możliwości i podjąłem kilkadziesiąt interwencji w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców Grajewa.
Moje główne, wybrane osiągnięcia w tej kadencji:
inicjator murali miejskich na budynkach w Grajewie
pomysłodawca projektu "Pudełko Życia"
współtwórca Grajewskiej Karty Seniora
spotkanie z Premierem RP, przedstawienie głównych potrzeb miasta i zaproszenie do Grajewa
Budżet Obywatelski 2016 - projekt rozwoju sportu i rekreacji w parku na ul. Wojska Polskiego - jeden z wnioskodawców
organizacja wielu akcji społecznych między innymi "Kupuj Polskie Produkty" i "Kocham Polskę"
interwencje w sprawie inwestycji na Os. Południe przy Parafii Św. Ojca Pio (rozpoczęto pierwszy etap inwestycji)

Stuchła Marcin

Jedną z ważniejszych i długo wyczekiwanych dla mieszkańców inwestycją w okręgu była budowa chodnika wzdłuż ulicy 9 Pułku Strzelców Konnych. Wspierałem budowę parku do Street Workoutu dla młodzieży. Projekt hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4. Budowa drogi wraz z infrastrukturą na os. Jana Pawła (ul Falewicza, Tabortowskiego)

Monika Stefańska

- Autorka i wnioskodawczyni funkcjonującej w mieście Grajewo od 2016 r. „Grajewskiej Karty Seniora”.
- Wnioskodawczyni trzech edycji wygranych, dzięki głosom mieszkańców Miasta Grajewo - projektów w Budżecie Obywatelskim: budowa placu zabaw, budowa alejek w parku, ogrodzenie placu zabaw, siłownia pod chmurką oraz stoły do gry w szachy w parku przy ul. Strażackiej oraz siłownia pod chmurką i stoły do gry w szachy w parku przy ul. Wojska Polskiego. Przy ww. inwestycjach w parku przy ul. Strażackiej został wykonany remont schodów, remont placu estradowego.
- Wspierałam wygrany projekt Budżetu Obywatelskiego - budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie „Hades”.
- Zimowa przycinka pielęgnacyjna drzew w Parku Miejskim przy ul. Strażackiej. Interpelacja z 29.12.2014 r. – wykonanie do 28.02.2015 r.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia na ul. Świerkowej - wniosek z dnia 29.09.2014 Po wykonaniu ww. projektu została przeprowadzona inwestycja: Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej – wykonanie 05.07.2017 r.
- Inwestycja pn.: Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki. Interpelacja z 26.09.2014 r. - wykonanie 25.08.2015 r. Po wykonaniu ww. oświetlenia została zrealizowana inwestycja: Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnia jezdni w ww. ulicy – wykonanie 06.10.2017 r.
- Opracowanie dokumentacji na wykonanie infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. 11 Listopada, po której wykonaniu została przeprowadzona została inwestycja pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Grajewie. Interpelacja z 25.02.2015 r. - wykonanie 28.02.2018 r.
- Inwestycja pn.: Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka). Interpelacja z 27.04.2016 r. – wykonanie 08.05.2017 r. oraz 23.06.2017 r.
- Interwencja ustna z dnia 05.10.2016 r. w wydziale WGK w sprawie zjazdu na parking do oddziału ZUS w Grajewie – wykonanie w 2018r.
- Dokumentacja projektowa na budowę nawierzchni w ulicach: Malinowej, Jeżynowej, Poziomkowej oraz „sięgacza” od ul. Grzybowej. Interpelacja z 07.11.2017 r. - opracowanie dokumentacji projektowej na sięgacz od ul. Grzybowej jest w trakcie realizacji.
- Remont nawierzchni chodników położonych w ul. A. Mickiewicza.
- Remont chodników w parku przy ul. Popiełuszki.
- Organizowanie licznych dyżurów, z których mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.
- Setki interpelacji pisemnych oraz interwencji ustnych , które zgłaszane były przez mieszkańców i realizowane w trybie roboczym


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011