Czwartek
29 lipiec 2021


Imieniny:

Marty, Konstantego, Olafa
Czwartek

° °
Piątek
Sobota
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
III Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie
2019-01-07 09:13:19

28 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce III Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:


- zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
- zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-32,
- uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2019 rok,
- wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Rajgród do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy,
- ustalenia terminu przyjmowania skarg i wniosków przez Radę Miejską
w Rajgrodzie,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
- ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+",
- uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Rajgród” na lata 2019-2023,
- podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natalia Pogorzelska
Biuro Rady
Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

* GaleriaStrona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011