Niedziela
31 maj 2020


Imieniny:

Anieli, Feliksa, Kamili
Niedziela

19°
Poniedziałek

17°
Wtorek

19°
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
VII sesja Rady Gminy Grajewo
2019-06-24 22:02:13

Informacja o sesji Rady Gminy Grajewo
Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 27 czerwca b.r. /czwartek/ na godzinę 12⁰⁰ VII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 maja 2019 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grajewo za rok 2018.

6. Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raportem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grajewo za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2018 rok:

a/ wystąpienie Wójta Gminy Grajewo w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2018 rok,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

c/ przestawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

d/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok,

e/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok,

f/ dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu – petycji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019 -2033.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski


Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011