Wtorek
13 kwiecień 2021


Imieniny:

Artemona, Justyny, Przemysławy
Wtorek

° °
Środa
Czwartek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2021-03-25 13:03:54

Uprzejmie informuję, że dnia 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja dyrektorów szkół podstawowych o działaniach podjętych w okresie pandemii
COVID-19.
5. Informacja na temat działalności Grajewskiego Centrum Kultury w 2020 r. oraz plany na 2021 r.
6. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie w 2020 r. oraz plany
na 2021 r.
7. Informacja na temat funkcjonowania targowicy miejskiej w 2020 r.
8. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasta Grajewo.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie";
c) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;
d) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
f) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
g) przeprowadzenia konsultacji spo0łecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 r.;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XXX Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa
Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-238-249-17.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011